آواتاری ها برترین مقالات،ترجمه کمیک ها،زیر نویس قسمت ها و... در آواتاری ها tag:http://Avatarihablog.mihanblog.com 2018-06-16T20:33:52+01:00 mihanblog.com مقاله، میلو: پسربچه بزرگ! 2018-06-12T11:54:56+01:00 2018-06-12T11:54:56+01:00 tag:http://Avatarihablog.mihanblog.com/post/178 محمد امین آجورلو مقاله، میلو: پسربچه بزرگ

کاور مقاله میلو


مقاله، میلو: پسربچه بزرگ

]]>
آواکاست اپیزود دو 2018-06-07T16:12:11+01:00 2018-06-07T16:12:11+01:00 tag:http://Avatarihablog.mihanblog.com/post/177 محمد امین آجورلو .shenotoIframe2    {        width   : 100%;        height  : 184px;        border  : 0;        display : block    }    .wrapper    {        max-width : 1000px;        margin    : 20px auto;        padding   : 0 20px    }    @media  all and (max-width : 400px)    {        .shenotoIframe2        {            height : 128px;        }    }    @media (min-width : 400px) and (max-width : 500px)    {        .shenotoIframe2        {            height : 156px;        }    }$(document).ready(), function ]]> دانلود کمیک رایگان جدید کورا(زبان اصلی) 2018-06-01T21:01:02+01:00 2018-06-01T21:01:02+01:00 tag:http://Avatarihablog.mihanblog.com/post/176 محمد امین آجورلو به نام خدادانلود کمیک رایگان جدید افسانه کورا (زبان اصلی) دانلود کمیک حیوانات گم شده
به نام خدا
دانلود کمیک رایگان جدید افسانه کورا (زبان اصلی)

]]>
اسپویل چند صفحه از کمیک داستان های تیم آواتار 2018-05-31T14:33:48+01:00 2018-05-31T14:33:48+01:00 tag:http://Avatarihablog.mihanblog.com/post/175 محمد امین آجورلو به نام خدا اسپویل چند صفحه از کمیک داستان های تیم آواتار ماجرا های آواتاربه نام خدا 

اسپویل چند صفحه از کمیک داستان های تیم آواتار
]]>
مقاله: ظهیر چگونه پرواز می کرد؟ 2018-05-29T09:40:01+01:00 2018-05-29T09:40:01+01:00 tag:http://Avatarihablog.mihanblog.com/post/174 محمد امین آجورلو به نام خدااین مقاله برای بدست آوردن پاسخ (ظهیر چگونه پرواز می کرد؟) دلیل علمی آورده است. ظهیر چگونه پرواز می کرد؟


به نام خدا
این مقاله برای بدست آوردن پاسخ (ظهیر چگونه پرواز می کرد؟) دلیل علمی آورده است.
]]>
آرت بوک فصل 4 افسانه کورا 2018-05-27T18:54:44+01:00 2018-05-27T18:54:44+01:00 tag:http://Avatarihablog.mihanblog.com/post/173 محمد امین آجورلو به نام خدادانلود آرت بوک فصل 4 افسانه کورا (در ادامه مطلب)
آرت بوک فصل چهار افسانه کورا

به نام خدا

دانلود آرت بوک فصل 4 افسانه کورا (در ادامه مطلب)
]]>
دانلود آرت بوک افسانه کورا فصل سه 2018-04-27T10:12:42+01:00 2018-04-27T10:12:42+01:00 tag:http://Avatarihablog.mihanblog.com/post/171 محمد امین آجورلو به نام خدادانلود آرت بوک رسمی افسانه کورا فصل سه دانلود کمیک فصل 3 افسانه کورا

به نام خدا
دانلود آرت بوک رسمی افسانه کورا فصل سه
]]>
دانلود آرت بوک افسانه کورا فصل دو 2018-04-24T12:45:23+01:00 2018-04-24T12:45:23+01:00 tag:http://Avatarihablog.mihanblog.com/post/168 محمد امین آجورلو به نام خدادانلود آرت بوک رسمی افسانه کورا فصل دو دانلود آرت بوک فصل 2 افسانه کورا
به نام خدا
دانلود آرت بوک رسمی افسانه کورا فصل دو

]]>
اخبار: رونمایی از کمیک های جدید ATLA 2018-04-02T06:58:00+01:00 2018-04-02T06:58:00+01:00 tag:http://Avatarihablog.mihanblog.com/post/165 محمد امین آجورلو کمیک های جدید آواتار آخرین باد افزار!: سال گذشته اعلام شد که سه گانه جدید آواتار: آخرین باد افزار منتشر می شود. کمیک عدم تعادل


کمیک های جدید آواتار آخرین باد افزار!:


سال گذشته اعلام شد که سه گانه جدید آواتار: آخرین باد افزار منتشر می شود.


]]>
دانلود آرت بوک افسانه کورا فصل یک 2018-04-01T13:28:30+01:00 2018-04-01T13:28:30+01:00 tag:http://Avatarihablog.mihanblog.com/post/164 محمد امین آجورلو به نام خدادانلود آرت بوک رسمی افسانه کورا فصل یک آرت بوک فصل یک افسانه کورا

به نام خدا
دانلود آرت بوک رسمی افسانه کورا فصل یک

]]>
دانلود کمیک جنگ قلمرو ها بخش دو فارسی 2018-03-29T09:00:32+01:00 2018-03-29T09:00:32+01:00 tag:http://Avatarihablog.mihanblog.com/post/162 محمد امین آجورلو کمیک جنگ قلمرو ها بخش دو ترجمه و منتشر شد(در ادامه مطلب دانلود کنید) دانلود جنگ قلمرو ها بخش دوکمیک جنگ قلمرو ها بخش دو ترجمه و منتشر شد
(در ادامه مطلب دانلود کنید)
]]>
دانلود کمیک جنگ قلمرو ها بخش دو زبان اصلی 2018-02-08T10:34:21+01:00 2018-02-08T10:34:21+01:00 tag:http://Avatarihablog.mihanblog.com/post/161 محمد امین آجورلو دانلود کمیک جنگ قلمرو ها بخش دو نسخه اصلی در ادامه مطلب... جنگ قلمرو ها بخش دو زبان اصلی


دانلود کمیک جنگ قلمرو ها بخش دو نسخه اصلی در ادامه مطلب...

]]>
خبر: انتشار کمیک جدید رایگان کورا 2018-01-24T09:50:00+01:00 2018-01-24T09:50:00+01:00 tag:http://Avatarihablog.mihanblog.com/post/159 محمد امین آجورلو جهت نمایش تصویر با سایز اصلی بر روی عکس کلیک کنید به تازگی خبری مبنی بر کمیک رایگان جدید دارک هورز در برخی سایت ها منتشر شده است داستان این کمیک درباره یک ماموریت برای پیدا کردن حیوانات است. این کمیک در 5 مه 2018 مصاف با 15 اردبیشت 1397 منتشر می شود خبر انتشار کمیک جدید کورا

جهت نمایش تصویر با سایز اصلی بر روی عکس کلیک کنید

به تازگی خبری مبنی بر کمیک رایگان جدید دارک هورز در برخی سایت ها منتشر شده است

داستان این کمیک درباره یک ماموریت برای پیدا کردن حیوانات است.

این کمیک در 5 مه 2018 مصاف با 15 اردبیشت 1397 منتشر می شود

]]>
اسپویل چند صفحه از کمیک جنگ قلمرو ها(ترجمه فارسی) 2018-01-23T16:09:08+01:00 2018-01-23T16:09:08+01:00 tag:http://Avatarihablog.mihanblog.com/post/158 محمد امین آجورلو تصاویر جدید از کمیک افسانه کورا: جنگ قلمرو ها منتشر شده... در ادامه مطلب همراه ما باشید
اسپویل چند صفحه از کمیک جنگ قلمرو ها

تصاویر جدید از کمیک افسانه کورا: جنگ قلمرو ها منتشر شده... در ادامه مطلب همراه ما باشید


]]>
نقد و بررسی: کمیک شمال و جنوب 2018-01-14T10:25:50+01:00 2018-01-14T10:25:50+01:00 tag:http://Avatarihablog.mihanblog.com/post/156 محمد امین آجورلو در هر یک از دو مجموعه ادامه سریال توسط کمیک ها مشخص می شود. نکات اصلی مانند سرنوشت مادر زوکو یا پدر و مادر تاف در کمیک های اصلی یا به اصطلاح "سه گانه" قرار میگیرد؛ و نکاتی مانند تایلی و جنگجویان کیوشی، کودکی کورا و... را در کمیک های فرعی که رایگان نیز هستند قرار می دهند. اکنون بررسی می کنیم کمیک شمال و جنوب را که در آن مشخص می شود سر قبیله آب جنوبی چه بلایی می آید.نویسنده: محمد امین آجورلو بررسی کمیک شمال و جنوب

در هر یک از دو مجموعه ادامه سریال توسط کمیک ها مشخص می شود. نکات اصلی مانند سرنوشت مادر زوکو یا پدر و مادر تاف در کمیک های اصلی یا به اصطلاح "سه گانه" قرار میگیرد؛ و نکاتی مانند تایلی و جنگجویان کیوشی، کودکی کورا و... را در کمیک های فرعی که رایگان نیز هستند قرار می دهند. اکنون بررسی می کنیم کمیک شمال و جنوب را که در آن مشخص می شود سر قبیله آب جنوبی چه بلایی می آید.

نویسنده: محمد امین آجورلو
]]>