mehrab 13 پنجشنبه 2 دی 1395 02:30 ب.ظ نظرات ()
     

کورا آواتار بعد آنگ بود که کارها و تغیرات زیادی را بوجود آورد در این جا میخواهیم کورا را بیشتر بشناسیم.

کاور مقاله کورا
در ادامه مطلب


کورا دختری مغرور و مهربان و البته خشن هست

او بعد از مرگ آنگ آواتار میشود و به خواست آنگ آواتار بعدی نباید  تا کامل شدن مهارت هایش دیده شود و این درخواست تا

سن 17 سالگی کورا ادامه داشت تا اینکه کورا در سه عنصر آتش و آب و خاک افزاری به مهارت کامل دست یافت ولی در باد

افزاری ناتوان بود به همین دلیل او از تنزین خواست تا به او باد افزاری یاد دهد اما تنزین از او خواست تا کمی صبر کند تا

بتواند مشکلات شهر جمهوری را حل کند اما کورا تصمیم میگیرد شبانه از قطب جنوب فرار کند و به شهر جمهوری رود تا هم

بتواند باد افزاری یاد بگیرد هم مشکلات شهر را حل کند.

کورا در اولین روزش در شهر میفهمد که مشکلات زیادی در شهر هست و با اولین حرکتش به عنوان یک آواتار توسط پلیس

دستگیر میشود زیرا خرابی های ریادی درست کرده بود.

از انجا مشکلات او شروع میشود.

اما او در مشکلات تنها نیست و با ماکو و بولین آشنا میشود و کمی یعد با آسامی این 4 نفر توانستند در طی 4 فصل از مجموعه

کورا از پس آمون و عموی خود اونولاک و واتو و ظهیر و گروهش و کوویرا بر بیایند.

مقاله کورا


ماکورا:

در ابتدا خیلی ها تصور میکردند که کورا و ماکو در انتهای داستان بهم برسن و همچی داشت خوب پیش میرفت تا

اینکه ماکو بخاطر قسمی که وقتی پلیس میشد خورد نتوانست دروغ بگوید و باعث شد این رابطه تمام شود ماکو کار

درستی کرد اما این کار داشت باعث کمک به دشمنان گورا میشد و کورا نتوانست با این موضوع کنار بیاید حتی

فراموشی او هم نتوانست کاری کند و وقتی  داخل درخت زمان شد دوباره دعوایشان یادش اومد اینبار هر دوی آنها

تصمیم گرفتند که این رابطه را تمام کنند و آنها با اینکه همدیگر را واقعا دوست داشتند اما جدا شدند.


ماکورا

کوراسامی:

عجیب ترین اتفاق ممکن و البته جنجالی ترین اتقاق این رایطه بود که به نظر منتقدان فقط یک پیام از سازندگان این کار بود.

این دو در ابتدا رقیب عشقی هم بودند و در انتها عاشق هم شدند و با هم به سرزمین ارواح رفتند.


کوراسامی

کورا بهترین؟

شاید کورا سخت ترین دشمنان ممکن را داشت و توانست همه ی آنها را شکست دهد او از کودکی به 3 عنصر مسلط

بود دروازه شهر ارواح را باز کرد رابطه اش را با آواتار های قبلی قطع شد او اولین آواتار فلز افزار بود او تغییرات

زیادی را ایجاد کرد و هرگز تسلیم نشد او حتی با وجود ترسش از آمون با او جنگید.

جواب این سوال را به عهده ی شما میگذارم.


آولین ملاقات با آنگ:

کورا تا 17 سالگی نمیتوانست با آواتار های قبلی ارتباط برقرار کند و فقط صحنه هایی را میدید و چیزی متوجه

نمیشد تا اینکه زندانی شد و توانست پیامی رو از آنگ بگیرد و وقتی قدرتش را از دست داد اولین ملاقات او با آنگ

بود که آنگ قدرتش را به او برگرداند.


کورا و آنگ

کورا و تاف:

زمانی که کورا دیگر نمیتوانست به حالت آواتری برود وقتی تازه سلامتی اش را یدست آورده بود وقتی که افسرده و

ناامید شده بود فقط تاف میتوانست اورا نجات دهد او تاف را دید و تاف به او کمک های زیادی کرد و به او گفت که

کمی از سم در بدنش باقی مانده و در آوردن سم را واگذار به خود کورا کرد زیرا وقتی خودش خواست این کار را

بکند بدن کورا مقاومت کرد.


کورا و تاف

کورا و کاتارا:

کاتارا در داستان حضور کمی دارد اما در همان زمان کم کار های مهمی از جمله برگرداندن سلامتی کورا را انجام

داد.

http://vignette4.wikia.nocookie.net/avatar/images/9/9f/Katara_helping_Korra.png/revision/latest?cb=20141010134030گروه آواتار کورا:

کورا  با کسان زیادی همکاری کرد اما کروه اصلی انگ شامل :

کورا.ماکو.بولین.آسامی و شاید تنزین هستکورا و تیم آواتار

ویژگی های ظاهری و اخلاقی:                      

قدش حدود1.75-رنگ مو قهوه ای و رنگ چشم آبی روشن است.لباس قبیله اب را میپوشد کمی خشن هست و شوخ

طبع و کمی هم احساساتی شجاع-بسیار جدی در کارش و فداکار.

سن:

کورا درکتاب اول17 سال و کتاب دوم و سوم18 سال دارد و درکتاب چهارم21 سال دارد.(وقایع کتاب4 سه سال بعد از کتاب سوم میباشد)

خانواده:

 تانراک(پدر).سنا(مادر(کورا و پدر و مادرش