موزیک ویدیو کورا با همکاری آواتاری ها و آواتارکلاپ.

[http://www.aparat.com/v/5TNUR]