mehrab 13 یکشنبه 28 شهریور 1395 02:04 ب.ظ نظرات ()


زوکو و آیرو

برادر زاده یا فرزند؟
ژنرال قوم آتش یا خیانتکار
دوست یا دشمن؟
نگاهی به زندگی اژدهای غرب،ژنرال آیرو

(نوشته شده به دست زهرا قیاسی)

در ادامه مطلب


ژنرال آیرو،برادر پادشاه آتش اوزای،عموی زوکو و آزولا،عضو گروه مخفی نیلوفر سفید و کسی است که سرپرستی زوکو را دردوران تبعید به عهده گرفت

 زوکو و آیرو

او درتمام طول تبعید زوکو همراه اوبود و مهارت های آتش افزاری را به زوکو آموزش میداد.

نیلوفر سفید،محفل صلح
ژنرال آیرو،به طور مخفی عضو گروهی صلح آمیز به نام نیلوفر سفید بود.
نیلوفر سفید جامعه ای مخفی با هدف ایجاد صلح و تعادل میان اقوام است.نقطه ی مقابل این گروه،نیلوفر سرخ است.این گروه خود را این گونه معرفی میکند:
ما،عضوی از یک جامعه ی مخفی هستیم
ما خودمون رو وقف این کردیم که آزادی رو به دنیا برگردونیم

مهره پایشو


مانیلوفر سرخ هستیم
ما دراصل چیزی هستیم که نیلوفر سفید باید میبود اما بعد از جنگ صدساله،نیلوفر سفید هدف اصلی خودشو از دست داد.

اعضاش از خفا بیرون اومدن وبه اواتار کمک کردند،اونا به مخالفانی که به ملت های فاسد خدمت میکردند تبدیل شدند.پس مردی بزرگ به نام ژای بائو از نیلوفر سفید جدا شد و جامعه ی خودش رو تاسیس کرد.


نیلو ر سرخ

خیانت از طرف برادر
ژنرال آیرو،در زمان جنگ صدساله رهبری یک حمله ی بزرگ به باسینگ سه را برعهده داشت.پسر او درطی این نبرد جان خود را از دست داد و برادر آیرو،اوزای ازاین فرصت استفاده کرده و نزد پدر خود رفت و با بهانه ی اینکه اگر ایرو فرمانروای آتش شود جانشینی نخواهد داشت از پدر خود طلب تاج و تخت را کرد.پدر او ازین پیشنهاد ازرده خاطر شده و برای اینکه اوزای نیز غم ایرو را درک کند دستور داد یکی از اعضای خانواده ی خود را بکشد و یا به جایی دور تبعید کند.ابتدا اوزای زوکو را که فرزند اولش بود انتخاب کرد اما ارسا،مادر زوکو،با او مخالفت کرد و خود را به جای زوکو قربانی کرد.اوزای نیز اورا به جایی دور تبعید کرد.فرمانروای اتش هم اوزای را به جانشینی خود انتخاب کرد.


پسر آیرو

گفته میشود که او سفری به دنیای ارواح داشته است وهمچنین مخترع فن برگرداندن صاعقه نیز اوست.

درفصل دوم افسانه کوراهم او در دنیای ارواح به کمک کورا امد.


بچگی کورا و آیرو در دنیای ارواح


نویسنده زهرا قیاسی

.